Αλεξάνδρεια - Χειμερινή Ζώνη Χαμηλών Εκπομπών
Η πύλη αναπτύχθηκε με την υποστήριξη του