Νύχτα απαγόρευση φορτηγών - Στοκχόλμη
Η πύλη αναπτύχθηκε με την υποστήριξη του